ЗИВ КАТРИЕЛ МАНДЕЛ

Управление (1)

ЗИВ КАТРИЕЛ МАНДЕЛ участва в управлението на една компания

Собственост (1)

ЗИВ КАТРИЕЛ МАНДЕЛ участва в собствеността на една друга компания