АМИТ ЛЕОН БОХЕНСКИ

Управление (1)

АМИТ ЛЕОН БОХЕНСКИ участва в управлението на една компания

Собственост (1)

АМИТ ЛЕОН БОХЕНСКИ участва в собствеността на една друга компания

  • >Лого на ДЖОБ ИНФО EООД
    ДЖОБ ИНФО EООД
    Едноличен собственик на капитала от 2011 г.