НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТОДОРОВ

Управление (1)

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТОДОРОВ участва в управлението на една компания

Собственост (2)

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТОДОРОВ участва в собствеността на 2 други компании

  • >Лого на АКСИДИА АД
    АКСИДИА АД
    Член на Борда на директорите от 2018 г.
  • >Лого на НТ КОНСУЛТИНГ EООД
    НТ КОНСУЛТИНГ EООД
    Едноличен собственик на капитала от 2017 г.