АСАФ ГИВАТИ

Управление (1)

АСАФ ГИВАТИ участва в управлението на една компания

Собственост (1)

АСАФ ГИВАТИ участва в собствеността на една друга компания